Lehre

Sommersemester

31602 - Pharmakologie und Toxikologie II für Mediziner (6. Semester)

31608 - Pharmakologie I für Zahnmediziner (8. Semester)

31609 - QB9: Klinische Pharmakologie / Pharmakotherapie II für Mediziner (10. Semester)

31615 - Klinische Pharmakologie für Bachelor Medizinische Biotechnologie (4. Semester)

13319 - Rechtskunde / Toxikologie CH10: Toxikologie für Bachelor Chemie (4. Semester)